Po analizie wyników Wstępnego Badania Rynku, które zostało zakończone w październiku 2008 r., oraz po przeprowadzeniu konsultacji z uczestnikami rynku gazowego i krajowymi urzędami regulacji, Gaz-System planuje uruchomić procedurę Open Season dla następujących projektów inwestycyjnych:
- połączenie Polska - Dania w rejonie Niechorza (z systemem Energinet.dk);
- połączenie Polska - Litwa w rejonie Suwałk (z systemem AB Lietuvos Dujos).

Procedura Open Season będzie prowadzona w dwóch fazach. Ogłoszenie pierwszej fazy, w której zainteresowane firmy składają niewiążące zamówienia. Gaz-System S.A. przewiduje 15 marca 2009 r. W drugiej fazie firmy składają wiążące zamówienia mocy umownej oraz dochodzi do zawarcia umów o świadczenie usług przesyłania. Zakończenie II fazy i podjęcie decyzji inwestycyjnych planowane jest w grudniu 2009 r.

Przeprowadzenie procedury Open Season pozwoli na zbadanie i potwierdzenie zapotrzebowania na moce przesyłowe wśród potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego. Umożliwi także zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usługi przesyłania paliw gazowych nowo planowanymi gazociągami, co będzie podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz uzyskania zewnętrznego finansowania dla projektów.