Dzienniki cytują słowa szefa irańskiej firmy NIGEC Rezy Kasaizadeha, według którego "50% nowej spółki", która ma przesyłać do Europy przez Turcję 35 mld m3 gazu rocznie, będzie należało do NIGEC.

Doniesienia prasy irańskiej nie wymieniają nazwy tureckiego przedsiębiorstwa, będącego stroną zawartego porozumienia, ani nazwy irańsko-tureckiego joint venture.