Spodziewano się, że pojemnościami magazynowymi będzie zainteresowany Emfesz z Węgier, który zawarł z ZA Puławy w marcu 2006 r. umowę dotyczącą dostaw 150 mln m3 gazu w ciągu roku.
EWE Energia, która sprzedaje gaz w zachodniej części kraju również nie przedstawiła w tej kwestii wiążącej oferty.