Dostawcą gazu turkmeńskiego jest Państwowa firma gazowa Turkmengaz. Obecnie zakończone już są wszelkie prace konserwatorskie i naprawcze gazociągu - możliwe jest więc wznowienie dostaw. W trzeciej dekadzie tego miesiąca odbędą się rozmowy rosyjsko-turkmeńskie mające na celu ustalenie warunków przesyłu surowca.

Po wybuchu gazociągu, jaki miał miejsce w kwietniu dostawy gazu do Rosji zostały wstrzymane, jednak niebawem niezbędne naprawy zostały wykonane. Dostaw nie wznowiono, ponieważ dostawca i odbiorca nie mogli dojść do porozumienia w związku z powodami awarii oraz kosztami likwidacji jej skutków. Podejrzenia Turkmenistanu o spowodowanie wybuchu padały na Rosję.