Arabia Saudyjska buduje na swoim terytorium dwie potężne rafinerie. Plany zwiększenia wydobycia gazu ze złóż krajowych przewidują między innymi osiągnięcie poziomu 130 mln m3 dziennie. Aktualne wydobycie ropy kształtuje się na poziomie 12,5 mln baryłek dziennie