W przetargu wybrano konsorcjum trzech podmiotów: PBG S.A. (lider konsorcjum), KWG S.A. ze Szczecina, AQUA S.A. z Poznania, które wykona pierwszy i trzeci etap inwestycji oraz konsorcjum trzech innych firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. z Piaseczna (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo AGAT S.A. z Koluszek, Naftoprojekt Polska sp. z o.o. z Warszawy, które zrealizuje drugi etap inwestycji.

Oddanie do użytku ostatniego odcinka oznaczać będzie zamknięcie inwestycji tzw. III nitki odcinka wschodniego ropociągu "Przyjaźń", prowadzącego z bazy magazynowej PERN w Adamowie przy granicy z Białorusią do Płocka. Magistrala ta liczyła będzie około 232 km, a łączny koszt jej budowy, trwającej od 2002 r., wyniesie około 730 mln zł.