Przyczyna zwolnień grupowych - to według zgłoszenia - bardzo trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki i znaczne zmniejszenie zamówień w roku 2010.
ZMG Glinik jest producentem i generalnym dostawcą zmechanizowanych kompleksów ścianowych oraz innych maszyn, urządzeń i systemów technologicznych dla górnictwa węglowego.