Kilka miesięcy temu GMT USA rozpoczęła handel gazem naturalnym. GMT USA i Statoil z Norwegii podpisały też memorandum, zgodnie z którym Norwegia ustąpiła część praw do regazyfikacji LNG w terminalu Cove Point do 2,5 mld m3 gazu LNG w ciągu roku.

Celem Gazpromu jest zwiększenie udziału na amerykańskim rynku gazu z 0,5% do 20%. Jest to możliwe przy eksploatacji złóż gazu Sztokman, z którego to wydobycia połowę możnaby sprzedawać Amerykanom. Trudno jednak będzie zrealizować takie plany, ponieważ na rynku USA w ostatnim czasie jest sporo taniego gazu, pochodzącego z produkcji krajowej. Z tego też powodu budowa zakładu skraplania gazu w Murmańsku o wydajności 7,5 mld m3 gazu w ciągu roku została odłożona co najmniej do roku 2017. Realizatorami inwestycji mają być firmy Gazprom, Total i Statoil, które chcą eksploatować złoże Sztokman.