Rurociąg o długości 3300 km ma przebiegać z Turcji do Baumgarten w Austrii. Wartość projektu to około 7,9 mld euro. Przepustowość magistrali szacuje się na 31 mld m3 rocznie.