W 2010 roku wyda więcej na inwestycje niż jakakolwiek spółka naftowa na świecie, włączając w to: ExxonMobil i Royal Dutch Shell.