Kontrakt podpisany przez Kuwait Oil Company (KOC) i ABB ma wartość 166 mln USD. Rurociąg o średnicy 30” będzie liczył 123 km długości. Wyposażony zostanie w nowoczesny system monitoringu i wykrywania przecieków.  ABB ma dwa lata na wykonanie zadania.