Rozmowy w sprawie ewentualnego przejęcia Naftohazu przez Gazprom toczyly się pomiędzy szefem giganta rosyjskiego, Aleksiejem Millerem a ministrem energetyki ukraińskiej, Jurijem Boiko. Rozważana jest kwestia utworzenia spółki przez Gazprom i Naftohaz, w której pakiet kontrolny należałby do Rosjan. Jeśli do tego dojdzie, Gazprom będzie miał kontrolę nie tylko nad firmą, ale też nad należącą do niej infrastrukturą, a w tym też rurociągami, za pośrednictwem których gaz przesyłany jest do Europy.