W oddziale spółki w Kairze pracują jedynie Egipcjanie, a praca na koncesji nie została przerwana. Na razie nie ma planów co do zaprzestania działań poszukiwawczych. Prace prowadzone są na pustyni, gdzie jest spokojnie.

Rozpoczęte w październiku prace grawimetryczne miały się zakończyć w styczniu. Na ich podstawie miał zostać wytyczony obszar do badań sejsmicznych w technologii 3D. Te z kolei planowano rozpocząć w II kwartale tego roku. Odwierty miały się rozpocząć na przełomie lat 2012/13 r. W harmonogramie jako początek wydobycia ustalono na rok 2015 r.