Instalacja ma powstać w mieście Akabuyo położonym w stanie Cross River. Surowiec do przeróbki będzie pochodził z pól naftowych zlokalizowanych w Delcie Nigru. Budowa kompleksu potrwa pięć lat, a pierwsza faza robót została zaplanowana na rok 2014.