W raporcie napisano, że ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych podczas eksploatacji jest niewielkie. Teraz dokumentem zajmie się specjalna komisja ekspercka. 

Holenderska Partia Ludowa jest za wydobyciem gazu ze struktur łupkowych, ponieważ widzi w tym korzyści ekonomiczne dla gospodarki. Obawy ze względu na ingerencję i zanieczyszczenie środowiska mają politycy z Partii Pracy. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez parlament na początku przyszłego roku.