Ropa naftowa będzie dostarczana z kopalni Lubiatów rurociągiem spółki PERN „Przyjaźń”.

„Umowa z BP Europe SE oznacza, że mamy nie tylko kolejnego nabywcę ropy naftowej wydobywanej w naszej niedawno otwartej kopalni Lubiatów, ale też nowego partnera do współpracy” - powiedział Jerzy Kurella, p.o. prezesa zarządu PGNiG SA. „Pozyskanie tak znaczącego klienta potwierdza słuszność inwestycji w poszukiwania i zagospodarowanie złóż krajowych”.

Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów została otwarta 29 lipca 2013 r. Dzięki produkcji ropy z tego obiektu PGNiG zwiększy krajowe wydobycie surowca z obecnych około 500 tys. ton do około 800 tys. ton rocznie.

Oficjalne otwarcie największej w Polsce kopalni ropy i gazu

Więcej w artykule pt. „LMG – największa w kraju kopalnia ropy i gazu”