Spółka Lotos jest zainteresowana przejęciem złóż węglowodorów w Norwegii. Chodzi złoże o wielkości zbliżonej do Heimdal. Jak informuje przedstawiciel Lotosu, spółka prowadzi w tej sprawie rozmowy z więcej niż jednym podmiotem.

Nakłady inwestycyjne mają mieć podobną wartość do tych poniesionych w przypadku Heimdal, czyli około 176 mln USD.