W ogłoszeniu o konkursie określono, że kandydat na prezesa musi mieć ukończone wyższe studia magisterskie o specjalności technicznej, ekonomicznej lub prawniczej. Wymagane jest przynajmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 3-letnie na stanowisku członka zarządu spółki kapitałowej, instytucji finansowej lub kierowniczym wyższego szczebla w spółkach kapitałowych. Przyszły prezes musi też znać język angielski. Zaznaczono, że kandydata na to stanowisko powinna charakteryzować duża odporność na stres i kreatywność. Wymaga się też m.in. umiejętności w zakresie „prowadzenia dialogu społecznego i rozwiązywania konfliktów społecznych”.

Zgłoszenia potencjalnych kandydatów będą przyjmowane do 16 marca, a otwarcie ofert zaplanowano na 23 marca. 9 kwietnia ruszą rozmowy z kandydatami.

Do czasu wyboru nowego prezesa spółką będzie kierować Jerzy Borecki, zastępca prezesa ds. technicznych.