Jakkolwiek do wykonania był odcinek kilkudziesięciometrowy, operacja wymagała wprowadzenia szczególnych środków bezpieczeństwa ze względu na działającą pierwszą linię podziemnej kolejki. Maria przeszła w odległości około 3 m poniżej tuneli I linii. Jak podaje w komunikacie wykonawca - AGP Metro Polska, „Na odcinku liczącym około 50 m tarcza przewierciła się przez kilkanaście metrów gruntu zeskalonego w wyniku przeprowadzanych w tym miejscu zabezpieczających iniekcji betonowych, 2 ściany szczelinowe należące do konstrukcji łącznika stacji obu linii oraz zachodnią ścianę szczelinową stacji C11 Świętokrzyska”.

Podobne przejście zostanie wykonane z wykorzystaniem maszyny TBM Anna. Rozpoczęcie tych prac zaplanowana na 25 maja.

 

Zobacz fotogalerie z budowy II linii metra

Przeczytaj artykuł o realizacji II linii metra

Przeczytaj rozmowę z Jerzym Lejkiem, Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym spółki Metro Warszawskie