Pierwszy odcinek torowiska powstał w łączniku Z1 pomiędzy I a II linią metra przebiegającym pod Placem Defilad. Betonowanie nawierzchni torowej zrealizowano w ciągu trzech tygodni. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu około 80 osób oraz całodobowemu trybowi pracy.

Jak wyglądało betonowanie pierwszego torowiska?

„Betonowanie przygotowanego wcześniej torowiska było dużym wyzwaniem – przede wszystkim logistycznym. Z ustawionej na placu budowy szybu demontażowego A13 pompy poprzez skomplikowany rurociąg beton transportowany był pod bardzo wysokim ciśnieniem do wnętrza tunelu. W trakcie prac na łączniku przeprowadzone zostały także próby sprawnościowe systemu podawania betonu na znacznie dłuższe odległości, by w momencie rozpoczęcia prac przy odcinkach międzystacyjnych, skrócić czas realizacji” – informuje AGP Metro Polska.

W trakcie operacji zastosowano specjalny rodzaj betonu - przeciwskurczowy z domieszką włókien polipropylenowych. Ponadto bardzo ważne było również zabezpieczenie rozstawu szyn, które wcześniej regulowane były z dokładnością do 1 mm. Wykonawca zastosował w tym celu dwa rodzaje rozpór. Co ważne konieczne było utrzymanie tolerancji zachowania geometrii toru nieprzekraczającej 2 mm.

Zobacz fotogalerię z betonowania pierwszego torowiska metra

 

 

 

Zobacz fotogalerie z budowy II linii metra

Przeczytaj artykuł o realizacji II linii metra

Przeczytaj rozmowę z Jerzym Lejkiem, Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym spółki Metro Warszawskie