W przetargu na projekt i budowę drugiej linii metra uczestniczyło pięć międzynarodowych konsorcjów. Zwycięskie konsorcjum, w skład którego wchodzą włoska firma Astaldi, turecka Gulermak oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, złożyło najtańszą ofertę - 4,1 mld zł brutto.
Odwołania do komisji przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy złożyły Mostostal i China Overseas. Odwołania zostały oddalone 18 maja br.
Jak poinformowała PAP reprezentująca Mostostal mecenas Anna Kuszel-Kowalczyk, w odwołaniu do UZP firma zarzuca zwycięskiemu konsorcjum wniesienie wadliwego wadium oraz rażąco niską cenę i zaniechanie przez miasto żądania wyjaśnień w tej sprawie. Ponadto Mostostal uważa, że firma Astaldi nie udowodniła, że jej sytuacja ekonomiczna pozwala na wykonanie tej inwestycji. Dodatkowo w odwołaniu zwrócono uwagę na fakt, że warunków przetargu nie spełnia również druga pod względem ceny oferta złożona przez konsorcjum, którego liderem jest chińska firma China Overseas.

Jeśli odwołanie Mostostalu zostanie uwzględnione, miasto będzie musiało zdecydować, czy znajdzie środki finansowe, aby podpisać umowę z Mostostalem, czy dojdzie do rozpisania kolejnego przetargu. Mostostal złożył trzecią pod względem ceny ofertę (5 mln zł brutto).