Prace wiertnicze będą zrealizowane przy pomocy urządzenia tunelowego firmy Robbins o średnicy 7,6 m. Warunki geologiczne obejmują piaskowiec i mułowiec.