Każdy ze składów liczył będzie 6 wagonów o łącznej długości 116 m , a jego pojemność ocenia się na 960 pasażerów (w tym 174 miejsc siedzących).  Początek dostaw z tego kontraktu zaplanowano na 2012 rok.