Pierwsza faza czwartej linii metra została zaprojektowana przez firmę Mott McDonald. Zakłada powstanie 10 stacji. Budowa stacji metra przypadła kilku firmom, w tym Bamco, Porr, Bilfinger Berger oraz Obayashi. Łączna wartość wszystkich kontraktów wynosi 1,6 mld USD. Linia zostanie uruchomiona w 2011 roku.  Druga faza projektu zakłada wydłużenie czwartej linii o 3,2 km z Keleti do Bosnyak tér. Aktualnie znajduje się ona w fazie projektowej.