Pierwsze wagony pojawią się w Warszawie ostatnim kwartale 2012 r., a ostatnia partia dotrze rok później. Nowe pojazdy będą przewozić ludzi I i II linią metra.

Możliwe, że część środków na zakup wagonów zostanie pozyskana z UE, o co stara się Metro Warszawskie i miasto Warszawa.