Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, PSTB - Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych oraz Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki (członek ITA-AITES). Patronat medialny nad spotkaniem objęły m.in. czasopisma "Inżynieria Bezwykopowa", "Geoinżynieria drogi mosty tunele" oraz portal inzynieria.com.

Celem konferencji jest stworzenie miejsca wymiany doświadczeń i wywołanie dyskusji na tematy związane z podziemną infrastrukturą komunikacyjną i sieciową miast z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych i ekologicznych. W programie zaplanowano m.in. prelekcje i dyskusje związane z budowlami podziemnymi jak: tunele (drogowe, kolejowe oraz metro), przewody infrastruktury sieciowej, garaże podziemne i przejścia dla pieszych. Ponadto poruszane będą tematy dotyczące możliwości wykorzystania przestrzeni podziemnej przy planowaniu i modernizacji miast.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie konferencji.