Dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska od 2000 r. pracuje w Zakładzie Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 2014 r. jest Przewodniczącą Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki i przedstawicielem Polski w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów ITA AITES, które odbywa się co roku w trakcie Międzynarodowego Kongresu Tunelowego  (World Tunnel Congress).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Budowy Tuneli oraz Przestrzeni Podziemnej (ITA AITES) powstało w 1974 roku z inicjatywy 19 krajów. Od 1987 roku ma specjalny status doradczy w Radzie Ekonomicznej i Społecznej przy ONZ (United Nations Economics and Social Council). Obecnie zrzesza 78 krajów oraz 266 członków zależnych (firmy i członkowie indywidualni) z całego świata. Jego celem jest promowanie wykorzystania tuneli i przestrzeni podziemnej w celu poprawy warunków życia i pomocy globalnej społeczności w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju poprzez zaangażowanie przemysłu, dzielenie się innowacjami i doświadczeniem.

Realizuje swoje cele poprzez:

– wskazywanie, że w analizie ekonomicznej rozwiązań podziemnych w stosunku do naziemnych należy brać pod uwagę nie tylko bezpośrednie koszty budowy, lecz również koszty pośrednie i oszczędności w całym okresie użytkowania obiektu, a także korzyści społeczne i środowiskowe;

– stymulowanie opracowujących strategie rozwoju sektora publicznego do pozytywnego myślenia o wykorzystaniu potencjału, jaki jest ukryty w przestrzeni podziemnej;

– zachęcanie do rozwoju lepszych i tańszych metod planowania, rozpoznania geotechnicznego, projektowania, budowy, eksploatacji, utrzymania i bezpieczeństwa budowli podziemnych, korzystając z nowych rozwiązań technicznych oraz zasad zarządzania ryzykiem;

– poprawa wyszkolenia, szczególnie młodej kadry technicznej, poprzez prowadzenie warsztatów, zmiany w programach wyższych uczelni na całym świecie, a także praktyki na budowie;

– organizowanie wspólnych spotkań inżynierów, inwestorów oraz przedstawicieli innych zawodów zaangażowanych w rozwój przestrzeni podziemnej, takich jak architekci, planiści, ekonomiści, prawnicy, ubezpieczyciele, finansjera oraz władze miast i politycy;

– organizowanie międzynarodowej wymiany w zakresie rozwoju technologii robót podziemnych oraz doświadczeń w jej stosowaniu.

Przeczytaj także: Zakopianka. Droga S7 Kraków–Myślenice pełna tuneli [TABELA]