Najwięcej zgłoszeń napłynęło w województwach pomorskim, mazowieckim i śląskim - po 10.Konkursy, o których mowa dotyczą Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.Projekty te są obsługiwane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejne samorządowe wnioski mają szanse na wsparcie w nowych konkursach, które w tym roku będą jeszcze ogłaszane w czerwcu, wrześniu i grudniu br.