Dzięki przebudowie zakładu zakryte zostanie koryto rzeki Rawy. Źródła tej rzeki dawno już wyschły z powodu szkód górniczych. Teraz płyną jej korytem prawie same ścieki komunalne i przemysłowe. Rawa juz nigdy nie będzie odkrytą rzeką, ponieważ nie ma możliwości odprowadzania ścieków inną drogą niż jej korytem. Podjęto decyzję o przebudowie odcinka koryta o długości około 5 km i przekształcenie go w zamknięty kanał ściekowy. Prace przy korycie są już na ukończeniu. Na przyszły rok zaplanowano wyrównanie terenu dawnego koryta oraz przywrócenie zieleni.

Zadaniem projektu realizowanego przez Chorzów i Świętochłowice jest też m.in. zamknięcie blisko 1,4 km otwartych kanałów ściekowych, wymiana ponad 32 km sieci wodociągowej, 7 km sieci kanalizacyjnej.

Modernizacja obiektów i instalacji zakładu oczyszczania ścieków ruszy jeszcze w tym miesiącu. Najważniejszym skutkiem modernizacji "Klimzowca" będzie poprawa jakości wody. Zmianie nie ulegnie wydajność oczyszczalni, lecz skutki oczyszczania będą znacznie lepsze.

Stosowana w oczyszczalni technologia mechaniczno-biologiczna zostanie m.in. uzupełniona o fermentację mezofilową. Polega ona na tym, że poza biologicznym unieszkodliwianiem osadów, możliwe będzie pozyskiwanie gazu na cele energetyczne.

Koszt realizacji projektu, w zakres którego wchodzi zakrycie Rawy i modernizacja "Klimzowca" wynosi około 32 mln EUR. Dotacja unijna stanowi około 23 mln EUR.