Prace budowlane mają się zakończyć w lipcu przyszłego roku. Potem przez dwa miesiące będą montowane przyłącza do domów. Jest szansa, że od późnej jesieni 2010, ścieki przestaną płynąć do zbiornika we Włodzieninie.