Koszt nowej kanalizacji deszczowej przy ul. Piłsudskiego wyniesie około 800 tysięcy złotych.