W tym roku impreza jest poświęcona przede wszystkim gospodarce odpadami. Jednym z ważniejszych wydarzeń była środowa debata o spalaniu odpadów. Statystyczny Polak produkuje około 350 kg odpadów rocznie. Jeśli zliczyć to w skali Unii Europejskiej - jej mieszkańcy wytwarzają ponad 1,6 miliarda ton śmieci. A ich składowanie powoduje nieodwracalne szkody dla środowiska.