W ramach projektu wybudowane zostanie 14,5 km kanalizacji sanitarnej, zmodernizowane kolejne 10 km, wybudowane 5,3 km instalacji wodociągowej, powstaną nowe ujęcia głębinowe wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wybudowana zostanie stacja uzdatniania wody, a nowotarska oczyszczalnia ścieków doczeka się modernizacji.
Całkowity koszt projektu to ok. 76,6 mln zł.