We wszystkich miastach najbardziej wzrosły ceny wody. W Katowicach, Łodzi i Gdańsku podwyżki w porównaniu z rokiem 2008 przekroczyły jedną czwartą. W Łodzi opłata za ciepło wzrosła o ponad 10%. Mimo, że ceny usług komunalnych w tym mieście rosną najszybciej, w Łodzi wciąż opłaty w tym zakresie są najmniejsze (w rankingu 10 największych polskich miast). Najdrożej jest w Poznaniu.
Dyrektor Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Antoni Tokarczuk, podał Dziennikowi Gazecie Prawnej, że kluczowy wpływ na koszty mają inwestycje związane z wypełnianiem przez przedsiębiorstwa wodociągowe norm ekologicznych narzuconych przez Unię Europejską. Niższe ceny są tam, gdzie inwestycji jest najmniej. Wydatki na modernizację mają decydujące znaczenie w przypadku cen innych usług komunalnych.