W ramach inwestycji powstanie blisko 60 km kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Buczkowice w czterech sołectwach: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna. W miejscach, gdzie brak jest możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, wykonany zostanie rurociąg tłoczny i przepompownia ścieków. W sumie powstanie także 1258 przyłączy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Jest to kolejny projekt firmy Skanska w sektorze wod-kan. Firma wykonała sieci kanalizacyjne m.in.: w Rybniku, Kowarach, Sandomierzu, Mielcu, Tarnobrzegu, Jaśle i Izabelinie. Aktualnie prowadzone są także prace przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żywcu.