W ramach rozdzielonej transzy w Małopolsce powstanie 470 kilometrów wodociągów, 740 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz ponad 2 tysiące przydomowych oczyszczalni ścieków. Średnia wartość dofinansowania projektu to ponad 2,5 mln zł.