W ramach inwestycji powstanie ponad 57 km kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowane zostaną też  dwie stacje uzdatniania wody. Całkowita wartość projektu wynosi 72 mln złotych.