Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 115,24 mln zł wobec 58,87 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1675,62 mln zł wobec 1225,49 mln zł w 2008 roku.