Aktualnie rozpoczęto prace w dzielnicy Komorowice Krakowskie. Tam zbudowane zostanie 45,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto wymienione zostanie też 2,6 km sieci wodociągowej.

Ścieki nowymi sieciami zostaną poprowadzone do Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach, która niedawno również została zmodernizowana. Realizacja projektu odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakończenie realizacji projektu będzie skutkowało tym, że miasto zostanie skanalizowane w 98, 3%.