System ma wyłapywać i zatrzymywać wodę deszczową zanim przedostanie się do kanalizacji sanitarnej. Zamiarem władz jest zapobieganie przepełnianiu się sieci kanalizacyjnych, jak to obecnie zdarza się w trakcie ulewnych deszczy.