Od stycznia 2011 r. za 1 m3 wody mieszkańcy zapłacą 5,45 zł, a za taką samą ilość odprowadzanych ścieków - 5,52 zł. W tym momencie nie ma już możliwości zmiany zatwierdzonych cen. Szansa na to była jesienią, kiedy radni mogli przegłosować uchwałę, ale akurat skończyła się kadencja Rady Miasta i sprawa ta została zaniedbana. Na zmianę decyzji było aż 45 dni.