Budowa przepompowni, rowu dopływowego i modernizacja kanału pochłoną około 18 mln zł. Urzędnicy ustalili, że 85% tej kwoty pochodzić będzie ze środków unijnych, natomiast pozostałą część pokryją po połowie miasto i marszałek, reprezentowany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.