W ramach kontraktu wykonawca zbuduje sieć wodociągową o łącznej długości 304 m:
- DN300 mm, ul. Balicka (193,50 m)
- DN150 mm, ul. Wierzyńskiego, (65,50 m)
- DN100 mm, ul. Balicka, (14 m)
- Ø110x10, ul. Wapiennik, (24,50 m)
- DN150, ul. Wierzyńskiego (6,5 m).

Ponadto zostaną przebudowane przyłącza wodociągowe o łącznej długości 190 m. Prace mają być wykonane w ciągu 3 miesięcy od przekazania placu budowy.

Oferty można składać do 16 lutego 2012 r. do godz. 9.45, a zostaną one otwarte tego samego dnia o godz. 10.00. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.