Cała inwestycja, dzięki której na osiedlu Morawka powstanie około 3,5 km sieci wodociągowej i 2,2 km kanalizacji, będzie kosztować ponad 3,5 mln zł. Z Programu Infrastruktura i Środowisko miasto otrzyma na ten cel ponad 2,1 mln zł dotacji.

Umowę w tej sprawie podpisali prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa i burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz.

Jak podaje WFOŚiGW, na Dolnym Śląsku 44 projekty obsługiwane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dofinansowane są z POiŚ. Ich łączna wartość wynosi blisko 986 mln zł.