W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych, projektanci, wykonawcy i producenci oraz eksploatatorzy sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Jak zawsze konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem osób związanych z branżą.

31 referatów poruszających zagadnienia istotne dla branży

W ciągu trzech dni uczestnicy ustrońskiej konferencji mieli okazję wysłuchać 31 referatów. Głównym celem wydarzenia była prezentacja i ocena krajowych oraz zagranicznych osiągnięć w zakresie nowych technologii w sieciach i instalacjach wod-kan, głównie dotyczących: materiałów, uzbrojenia i opomiarowania stosowanych w budowie oraz wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwzględnieniem terenów górniczych; monitoringu i aparatury do diagnostyki sieci wod-kan; jak również renowacji i naprawy sieci. Zagadnienia tematyczne obejmowały również: pompownie wodociągowe i kanalizacyjne; materiały stosowane w wykonawstwie i wymianie wewnętrznych instalacji; armaturę i opomiarowanie instalacji; warunki techniczne realizacji i eksploatacji sieci, a także ekonomikę stosowania różnych materiałów i uzbrojenia.

Jednymi z ciekawszych wystąpień był referat m.in. Tadeusza Rzepeckiego dotyczący wzorcowego sposobu wykorzystania energetycznego osadów ściekowych w Tarnowie; Floriana Piechurskiego i Lily Odrobiny pt. "Ocena kosztów wykonania zbiorników do retencji wody deszczowej wykonanych z różnych materiałów"; a także tego samego autora i Moniki Achtelik pt. "Wpływ modernizacji i monitoringu w sieci wodociągowej na obniżenie strat wody na przykładzie PWIK". Z kolei Marian Kwietniewski i Monika Żubrowska-Sudoł przedstawili komunikat pn. "Krajowa Inteligentna Specjalizacja w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii w gospodarce wodno-ściekowej".

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem słuchali wystąpień, a po ich zakończeniu aktywnie brali udział w dyskusjach, które wywiązywały się na sali obrad.

W trakcie sesji wygłaszane referaty były przeplatane prezentacjami produktów 5 firm z branży wod-kan (VICTAULIC EUROPE, DHI Polska, SAINT-GOBAIN PAM, Złote Runo, Uponor Infra) oraz Studenckiego Koła Naukowego KRANIK.
Po czwartkowych wykładach nadszedł czas na atrakcję wieczoru oraz kolację zabawę do późnych godzin wieczornych podczas kolacji regionalnej i dźwiękach kapeli góralskiej „Watra”.

Patronat naukowy nad wydarzeniem sprawowała Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, zaś patronat medialny m.in. kwartalnik „Inżynieria Bezwykopowa” oraz portal inzynieria.com.

Konferencja w Ustroniu jak zawsze prezentowała wysoki poziom merytoryczny, a wystąpienia poruszały kwestie istotne dla branży wod-kan. Już dziś zapraszamy na kolejną, 12. już edycję tego wydarzenia.

Zobacz fotogalerię z Konferencji