Na początku dofinansowanie z Funduszu Spójności miało wynieść 85 proc. wydatków, w tej chwili Fundusz dołoży tylko 62 proc. kosztów całej inwestycji. Aby móc ukończyć przedsięwzięcie, Zielonogórski Zakład Wodociągów i Kanalizacji podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, na kredyt na kwotę 15 mln zł, który będzie spłacał przez 10 lat. Jak wyjaśnia Beata Jilek, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, pieniądze pomogą pokryć braki w budżecie. Dzięki niemu jest możliwa realizacja całego projektu bez żadnych opóźnień.

Projekt zakłada wybudowanie 120 km sieci sanitarnej, 14 km deszczowej i siedem km wodociągowej. W planach znalazła się również odbudowa trzech zbiorników małej retencji na terenie Campusu A. W tym roku nowej sieci doczekają się m.in. mieszkańcy Jędrzychowa, os. Mazurskiego, Wygoda, Robotniczego. Skanalizowana będzie też druga część Chynowa. Zaczną się prace na os. Słowackiego. Zmodernizowana zostanie także oczyszczalnia ścieków. Poza tym wyremontowanych zostanie 10 km sieci kanalizacyjnej w różnych punktach miasta.