SILED nie ma swojego odpowiednika na świecie. Łączy w sobie trzy technologie: oświetlenie z wykorzystaniem diod LED o białym świetle; inteligentne funkcje sterowania i łączność z użyciem technologii bezprzewodowych. Jest ponadto energooszczędny i bezpieczny dla środowiska, za jego pomocą oświetlone mogą zostać ulice, place, posesje, stadiony, czy duże hale. Jak zapewnia producent, SILED obniża zużycie energii traconej na oświetlenie o ok. 50-70%. System nadaje się także do sterowania tablicami i znakami informacyjnymi, monitorowania natężenia ruchu i miejsc.

Jak podaje PAP, Systemy lamp - np. lampy na różnych ulicach - komunikują się za pośrednictwem Internetu z serwerem systemu. Na serwerze, którym jest komputer klasy PC, jest zainstalowany program, umożliwiający nie tylko obserwacje uszkodzeń, ale pozwalający m.in. na pełne programowanie pracy lamp. SILED dzięki swoim czujnikom i inteligencji może dostosować się do poziomu oświetlenia zmieniającego się w ciągu dnia. Podczas złych warunków atmosferycznych sam zwiększy swoją jasność, a gdy teren będzie dobrze oświetlony światłem słonecznym, zmniejszy natężenie światła. Jeżeli system nie stwierdzi obecności osób i pojazdów na danym terenie, jasność świecenia może być zmniejszona. Funkcje monitorujące przewidują m.in. odczyt historii zdarzeń, stanu lampy, prądu pobieranego przez daną lampę, energii pobranej w podanym okresie, czy natężenia światła generowanego przez lampę.