• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

O nas

Szanowni Państwo, Początki naszej firmy - Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o. sięgają roku 2003, kiedy zaczęło się ukazywać czasopismo pt. "Inżynieria Bezwykopowa". Obecnie, poza działalnością wydawniczą, zajmujemy się m.in. organizacją konferencji oraz realizacją prac z zakresu pre-press, druku, fotografii, wideo oraz projektowania stron internetowych itp. Portal inzynieria.com został uruchomiony w 2009 r. Służy m.in. do prezentowania najnowszych wiadomości z 9 branż (z branży technologii bezwykopowych, wod-kan, geoinżynieryjnej, drogowej, mostowej, tunelowej, budowlanej, energetycznej i paliwowej z Polski i ze świata), opisów projektów, analiz, komentarzy, artykułów, wywiadów, felietonów, relacji z wydarzeń branżowych, wzbogaconych fotografiami i filmami. Integralną częścią portalu jest także rozbudowany katalog służący prezentacji firm.

Publikujemy kwartalnik "Inżynieria Bezwykopowa", na łamach którego w sposób szeroki prezentujemy zagadnienia z zakresu inspekcji i renowacji sieci, horyzontalnych przewiertów kierunkowych, mikrotunelowania, a także sprzętu, rur i materiałów wykorzystywanych w tych technologiach. Radę Programową pisma stanowią uznane uniwersyteckie autorytety nie tylko z Polski, ale również z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Patronat nad czasopismem objęło PSTB (Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych). Grono osób współtworzących nasze czasopismo oraz uczestniczących w pracach redakcyjnych stanowią specjaliści z uczelni technicznych, firm konsultingowych, wykonawczych, jak również sami producenci i dostawcy.

W naszej ofercie wydawniczej znajduje się też kwartalnik "GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele", który jest poświęcony zagadnieniom z zakresu: budownictwa hydrotechnicznego, budownictwa tunelowego, budownictwa mostowego, budownictwa komunikacyjnego, głębokiego fundamentowania, wzmacniania gruntu, inżynierii morskiej, nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w dziedzinie górnictwa i geoinżynierii. Do grona osób współtworzących pismo należą specjaliści z firm konsultingowych, wykonawczych, a także pracownicy naukowi podejmujący powyższe zagadnienia. "Geoinżynieria drogi mosty tunele" to periodyk stanowiący źródło rzetelnej informacji, opisujący nowe inicjatywy i osiągnięcia technologii.

Czasopisma, oprócz standardowej wysyłki, rozdawane są na różnego rodzaju imprezach, takich jak: targi, konferencje i spotkania naukowe, zawiązanych tematycznie z danym periodykiem. Ponadto, poza wersją drukowaną, występują też w wersji elektronicznej na portalu www.inzynieria.com.

Jesteśmy również organizatorami Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii "Inżynieria Bezwykopowa", która odbywa się co roku w czerwcu. Konferencja stanowi okazję do spotkań fachowców z branży z Polski i zagranicy. Podczas tego wydarzenia poruszane są tematy, które pozwalają naszym Gościom na pozyskanie nowych informacji oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie technologii bezwykopowych. Tradycyjnie w drugim dniu konferencji wręczamy nagrody branżowe TYTAN. Laureatów konkursu wyłania spośród firm nominowanych przez naszą redakcję niezależne Jury. Konferencja stanowi niezwykłą okazję do zaprezentowania firm branżowych w formie wystąpienia promocyjnego, w trakcie pokazu technologii na żywo lub na stoisku wystawienniczym.

Od 2011 r. organizujemy Konferencję pn. "Geoinżynieria w budownictwie". Naszym zamierzeniem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki, inwestorów, jak również wykonawców, producentów, dostawców i projektantów. Konferencja jest też okazją do wręcznienia branżowych nagród TYTAN.

Od 2015 r. organizujemy również konferencję "Budownictwo Podziemne", od 2016 r. konferencję pt. "Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi".  Z kolei w 2017 r. odbyła się pierwsza edycja kolejnej naszej cyklicznej konferencji – CIPP TECHNOLOGY DAYS, poświęconej renowacji przewodów wykładzinami utwardzanymi na miejscu.

Przedmiotem naszej działalności są też prace z zakresu pre-press, druku, fotografii, wideo oraz projektowania stron internetowych, a wszystko to pod znakiem Quality Studio.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!