KE kładzie nacisk na dostawy gazu spoza Rosji, dzięki utworzeniu tzw. południowego korytarza gazowego. Ma on zapewnić Unii surowiec z regionu Kaukazu, Turcji albo Afryki Północnej.
Kluczowy ma być gazociąg Nabucco, którym ma do Unii Europejskiej trafić gaz z krajów basenu Morza Kaspijskiego. Projektowany gazociąg ma zmniejszyć zależność UE od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Jak dotąd nie udało się tego zagwarantować.
W przyszłym roku KE ma wydać dokument, który zidentyfikuje trudności w realizacji projektu Nabucco i zaproponuje, jak je przezwyciężyć.