Zgodnie z postanowieniami RE, polskie przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną (działające na rynku wg stanu na 31 grudnia br.), w latach 2013-2019 zakupią na aukcjach jedynie część uprawnień. Od 2013 r. będzie to 30 proc. w stosunku do ich średnich rocznych emisji w latach 2005-2007. Natomiast od 2014 r. ilość darmowych uprawnień będzie się stopniowo zmniejszać. Tempo redukcji ustali polski rząd - czytamy w komunikacie resortu gospodarki.

Darmowe uprawnienia otrzymają także nowo powstałe projekty inwestycyjne w energetyce, których realizacja została fizycznie rozpoczęta przed 31 grudnia br. Wszystkie elektrownie otrzymujące darmowe uprawnienia w okresie 2013-2020 będą zobowiązane do wykorzystania darmowych uprawnień do produkcji energii elektrycznej - nie będą one miały możliwości ich sprzedaży bez produkcji. Zminimalizuje to wzrost cen energii elektrycznej wynikający z uczestnictwa elektrowni w systemie handlu emisjami UE.

Docelowo przedsiębiorstwa energetyczne będą zobowiązane do nabycia na aukcjach 100 proc. uprawnień w 2020 r. Jednak w 2018 r. Polska ma prawo złożyć wniosek do Komisji Europejskiej, na podstawie którego może nastąpić przedłużenie okresu przejściowego dla naszego kraju.